WAŻNE! Zmiany w systemie certyfikacji IPMA

Potrzeba zmian

Dotychczas obowiązujące wytyczne kompetencji NCB3.0 zostały opracowane ponad 15 lat temu. Potrzeba opracowania nowego systemu certyfikacji IPMA jest niejako pochodną zmian zarówno w standardach zarządzania projektami jak i otoczeniu biznesowym. Na arenie międzynarodowej od 2018 r. obowiązuje nowy standard ICB4.0, w którym uwzględniono wszystkie konieczne aktualizacje. Standard ten został zrewidowany i rozszerzony między innymi w zakresie kompetencji technicznych np. znacznie precyzyjniej określono wskaźniki mierzenia efektów pracy. Również większy nacisk został położony na kompetencje behawioralne co wynika z wzrostu znaczenia  roli kierownika projektu działającego niejednokrotnie przy bardziej złożonych wielokulturowych projektach wymagających większej elastyczności. Szczególny nacisk został położony na zrównoważony rozwój (ang.  sustainability), zastosowanie metod zwinnych (ang. Agile methods) oraz zapewnienie zgodności realizowanych projektów np. z normami prawnymi (ang. compliance).

Współcześnie rolą kierowników projektów jest nie tylko „dowiezienie” celu projektu na czas i w terminie, lecz również branie pod uwagę wpływu swoich działań na środowisko i społeczeństwo jak również umiejętność elastycznego dopasowania się do zmian otoczenia oraz wymogów klienta.

W kontekście powyższych zmian, zmianie uległy także nazwy obszarów kompetencji. Obecnie podział dokonuje klasyfikacji kompetencji w trzech obszarach: Ludzie (w znacznej mierze odpowiada kompetencjom behawioralnym z NCB3.), Praktyka (w znacznej mierze odpowiada kompetencjom technicznym z NCB3.0), Perspektywy (w znacznej mierze odpowiada kompetencjom kontekstowym z NCB3.0). Na poziomach B i A wprowadzono ponadto podział na trzy domeny: Projekt, Program, Portfel. Pozwala to na lepsze dopasowanie doświadczenia kandydata do systemu certyfikacji.

Zmiany w systemie certyfikacji IPMA 4-LC to znaczący krok w kierunku jego rozwoju. To odpowiedź na zmieniające się otoczenie biznesowe, rolę projektów, programów i portfeli w firmach i organizacjach, rolę kierowników projektów i osób zarządzających programami i portfelami projektów. Jako członek międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń IPMA World, przestrzegamy i podążamy za światowymi standardami.

 

Korzyści dla kandydatów:

  • system kwalifikacji kandydatów do certyfikacji na poziomie IPMA-B i IPMA-A będzie lepiej dopasowany do ich doświadczenia dzięki podziałowi na domeny: Projekt, Program, Portfel,
  • możliwość szybszego dostępu do wyników egzaminów dzięki elektronicznemu systemowi egzaminowania na poziomie D,
  • większa spójność systemu certyfikacji i badanych kompetencji z wymaganiami otoczenia biznesowego,
  • zgodność z nowym, międzynarodowym standardem wytycznych kompetencji ICB4.0.

 

Egzaminy i dokumentacja zgłoszeniowa

Zasady egzaminowania na poszczególnych poziomach certyfikacji:

IPMA-D - egzamin elektroniczny w postaci pytań testowych zamkniętych oraz pytań otwartych. Egzamin odbywa się w języku polskim.

IPMA C – egzamin pisemny (3 godziny) zawierający pytania otwarte. Warsztat – symulacja etapu planowania projektu. Rozmowa indywidualna z Asesorami po warsztacie jako ostatni etap certyfikacji.

IPMA B – Warsztat – symulacja etapu planowania projektu, programu, portfela w zależności od domeny. Przygotowanie i napisanie pracy studialnej (Raportu z projektu). Rozmowa indywidualna z egzaminem ustnym zawierającym pytania otwarte (ok 1,5 - 2 godz.) jako ostatni etap certyfikacji.

IPMA A - Warsztat – symulacja etapu planowania projektu, programu, portfela w zależności od domeny. Przygotowanie i napisanie pracy studialnej (Raportu z projektu). Rozmowa indywidualna (do 1,5 godz.) jako ostatni etap certyfikacji.

Egzaminy w formie elektronicznej będą zdawane w pracowniach komputerowych, które spełniają standardy bezpieczeństwa. Mogą to być specjalnie dedykowane, wynajmowane w tym celu pracownie, akredytowane sale na uczelniach bądź w siedzibie Akredytowanych Jednostek Szkoleniowych. Wypełniając powyższe warunki można przeprowadzić egzamin także w siedzibie organizacji kandydatów.

Recertyfikacja

Podobnie jak dotychczas certyfikaty będą przyznawane na okres 5 lat i będzie obowiązywała recertyfikacja na podstawie zebranych punktów Jednostek Aktywności Projektowej (JAP)

 

IPMA-Student

Certyfikacja IPMA Student nie ulegnie zmianie, aczkolwiek w tym obszarze również planowane są działania związane z wdrożeniem ICB4.0

 

Zapraszamy do pobrania pliku: "Międzynarodowe Przepisy Certyfikacji IPMA do oceny osób indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami".

Dokument ten zawiera wyciąg przepisów i wytyczne dla kandydatów do certyfikacji IPMA wg ICB4. [pobierz]

Zachęcamy także do zapoznania się z Kanonem Wiedzy - uzupełnieniem Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA - ICB 4.0. w obszarze każdego Elementu Kompetencji i Kluczowych Wskaźników Kompetencji