Certyfikacja IPMA-Student

UWAGA! Egzamin IPMA-Student online!

IPMA Polska nieustannie wdraża działania umożliwiające bezpieczne podnoszenie kompetencji podczas narodowej kwarantanny.

Z dniem 28 kwietnia 2020 roku wprowadziliśmy kolejne ułatwienie - możliwość zdawania Egzaminu IPMA-Student online. 

Rozwiązanie obowiązuje do dnia 30 września 2020 roku.

Szczegółowe wytyczne dotyczące Egzaminu znajdują się TUTAJ

 

Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją IPMA-Student?

Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, biegłych w  podstawowych metodach i narzędziach, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Zawód kierownika projektu jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i  perspektywicznych na rynku pracy.

Prestiżowe polskie uczelnie wyższe, dążąc do zapewnienia studentom i absolwentom wiedzy i  umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy, elastycznie dostosowują swoje programy nauczania do światowych standardów i umożliwiają studentom, dzięki akredytacji swoich programów nauczania, uzyskanie w ramach studiów profesjonalnych certyfikatów.

IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w  budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób, jak i całych organizacji. Poza produktami skierowanymi do wyższej kadry menedżerskiej, IPMA Polska ma w swojej ofercie również cały wachlarz produktów adresowanych bezpośrednio do studentów – Project Master (konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania projektami), praktyki z zakresu zarządzania projektami (konkurs Young Project Management Program) oraz seminaria i  warsztaty Young Crew.

Certyfikat IPMA-Student stanowi podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami oraz jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadectwem posiadanych kwalifikacji, które są uniwersalne i niezależne od branży. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy jak pokazuje praktyka, aktualnie tylko niewielki procent absolwentów podejmuje swoją pierwszą pracę zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów i  specjalnością.

Biorąc udział w konkursie Project Master, praktyce Young Project Management Program oraz uzyskując certyfikat IPMA-Student, znacznie wzmocnisz swoją pozycję na konkurencyjnym rynku pracy. Jako posiadacz certyfikatu IPMA-Student staniesz się członkiem międzynarodowej profesjonalnej społeczności i członkiem organizacji realizujących projekty, Young Crew i IPMA, a międzynarodowy networking umożliwi Ci wejście w globalny rynek pracy.

Jakie kompetencje musisz posiadać, aby uzyskać certyfikat IPMA-Student?

Abyś mógł legitymizować się certyfikatem IPMA-Student, powinieneś wykazać się znajomością wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. Powinieneś również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.

Kto może przystąpić do egzaminu IPMA-Student?

Do egzaminu certyfikacyjnego przystąpić mogą studenci lub absolwenci (nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska.

Koszt certyfikatu IPMA-Student wynosi 300 zł brutto i stanowi mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D (Certified Project Management Associate). Dodatkowo, jeśli w ciągu roku osoba przystąpi do certyfikacji IPMA-D, będzie mogła odjąć od ceny egzaminu IPMA-D koszt egzaminu IPMA-Student. IPMA-Student tym sposobem staje się bezpłatną formą przygotowania kandydata do certyfikacji IPMA-D.

Jak przygotować się do egzaminu?

Certyfikacji IPMA-Student poświęcony jest dedykowany portal ipma-student.pl, na którym znajdują się m.in. przewodnik po certyfikacji IPMA-Student, przykładowe pytania, symulator egzaminacyjny i wiele innych przydatnych informacji.

IPMA Polska udostępnia bezpłatną aplikację IPMA-Student na urządzenia mobilne Apple: iPhone/iPad/iPod touch oraz te pracujące z systemem Android 4.0+. Aplikacja prezentuje wszystkie niezbędne informacje nt. programu certyfikacji IPMA-Student, który prowadzony jest przez IPMA Polska we współpracy z akredytowanymi uczelniami wyższymi. Przedstawia również szczegółowo wymagania kompetencyjne IPMA-Student w formacie elementów kompetencji oraz efektów kształcenia.

Istotnym elementem aplikacji jest możliwość wstępnego zweryfikowania wiedzy poprzez e-quizy dotyczące poszczególnych obszarów kompetencji, zgodne co do zakresu, formy i poziomu trudności z pytaniami na oryginalnym egzaminie certyfikacyjnym IPMA-Student. Po zakończeniu testów udostępniana jest informacja zwrotna o wyniku quizu z komentarzem nt. udzielonych odpowiedzi. Testy te mogą stanowić znakomitą pomoc również dla wszystkich ubiegających się o certyfikat IPMA-D.

Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?

Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na Uczelniach, przez Wydziały, które uzyskały akredytację IPMA Polska w zakresie certyfikacji IPMA‑Student.

Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie pisemnej, składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi) i trwa 100 minut.

Jeśli potwierdzisz swoje kompetencje, otrzymasz dwa egzemplarze certyfikatu IPMA‑Student, w języku polskim i angielskim. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje nazwisko zostanie opublikowane w wykazie osób certyfikowanych na stronie old.ipma.pl.

ILE KOSZTUJE CERTYFIKACJA IPMA-STUDENT?

 • Opłata za egzamin wynosi 300 zł / osobę brutto. W jej ramach student ma prawo przystąpić raz do egzaminu IPMA-Student.
 • Opłata jest uiszczana indywidualnie przez uczestnika egzaminu, z góry na 21 dni przed datą egzaminu. Datę egzaminu wyznacza Koordynator Programu IPMA-Student na danej Uczelni w porozumieniu z CERT IPMA Polska. 
 • Biuro CERT IPMA Polska przyjmuje wpłaty wyłącznie w formie przelewu, na konto bankowe o numerze: 92 1600 1462 1824 1322 5000 0001  (BNP Paribas Bank Polska SA). 
 • W tytule przelewu należy wpisać, wg wzoru: „Imię, nazwisko, IPMA-Student, nazwa uczelni”.
 • Dowód wpłaty proszę przysłać swojemu Koordynatorowi IS.
 • Po odnotowaniu wpłaty na koncie IPMA Polska, Biuro CERT IPMA Polska przesyła listę studentów dopuszczonych do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student do Koordynatora ds. IPMA-Student na danej Uczelni
 • Pierwsze, oryginalne certyfikaty, po jednym egzemplarzu w języku polskim i angielskim, są bezpłatne. Opłata za wydanie jednego egzemplarza duplikatu certyfikatu IPMA Polska, niezależnie od wersji językowej, wynosi 50 zł brutto.
 • Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu wynosi 150 zł / osobę brutto.

  
Dodatkowo, jeśli w ciągu roku od otrzymania certyfikatu IPMA-Student osoba zainteresowana przystąpi do certyfikacji na poziomie IPMA-D, będzie mogła odjąć od ceny egzaminu IPMA-D koszt egzaminu IPMA-Student. 

Gdzie znajdziesz więcej informacji?

IPMA Polska opublikowała na swojej stronie internetowej serię przewodników, które mają pomóc w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student - sprawdź na ipma-student.pl.

Dodatkowym elementem oferowanej pomocy w przygotowaniach do certyfikacji IPMA‑Student jest możliwość testowania swojej wiedzy poprzez symulator egzaminacyjny IPMA-Student wdrożony na platformie e‑learningowej MOODLE.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Biurze CERT IPMA Polska (cert@ipma.pl, 22 622 08 78), w uczelnianych Biurach Karier i u Koordynatorów ds. IPMA-Student na akredytowanych Wydziałach.

Akredytowane uczelnie:

 

Uczelnie, które podpisały z IPMA Polska listy intencyjne w sprawie przystąpienia do programu IPMA-Student:

 • Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 • Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

·